De Omgevingswet

Op deze pagina's leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Zaanstad zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.

Regionale samenwerking: doe een openingsbod

De regio is een fenomeen van belang en het slim opereren in regionale verbanden is steeds meer een cruciale asset. In het artikel ‘Regionale samenwerking: Doe een openingsbod’ in B&G Magazine van 23 februari 2018, geven Geert Teisman (hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam) en Maurits Hoeve (managing consultant Bestuur & Organisatie AT Osborne) concrete opties aan bestuurders om hun regio te versterken. 'De beste mensen zijn nodig in de ‘tussenruimte’, waar beleid en uitvoering en de binnen- en buitenwereld bij elkaar komen.'

Lees verder

Helder denken over waarden in Zaanstad

Hoe komen we erachter wat mensen écht belangrijk vinden in de leefomgeving?  Die vraag stond centraal tijdens een interactieve werksessie voor de Zaanse gemeenteraad op 16 januari 2017. De aanwezige raadsleden verdiepten zich tijdens de sessie in waarden: wat zijn het, hoe vind je gemeenschappelijke waarden en hoe kun je ze helder in kaart brengen? Het werd een vruchtbare ontdekkingsreis die goed aansluit bij de ambitie van Zaanstad om alvast te werken in de geest van de Omgevingswet en te ‘leren door te doen’. 

Lees het hele verslag

Zaanstad ontvangt Tilburg

Op maandag 30 januari kwam een delegatie van de gemeente Tilburg bij ons op bezoek. Ze wilden graag meer weten over de ontwikkelingen op het Hembrugterrein en specifiek hoe we de participatie daar handen en voeten geven.

Lees verder

Start Zaanse Omgevingsvisie: Zaanstad 2040

Het college van B&W heeft opdracht gegeven om de Zaanse Omgevingsvisie te ontwikkelen. Wat is de Omgevingsvisie eigenlijk en hoe gaat dit ons dagelijks werk raken?

Lees verder

Omgevingswet in Zaanstad uitgesteld; hoe zit dat nu?

Het is alweer even geleden dat ondertussen demissionair minister Schultz meldde dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De invoeringsdatum 1 januari 2019 is niet haalbaar, heeft ze gezegd. En nu is bekend dat het toch 1 januari 2021 wordt. Wat betekent uitstel voor ons als gemeente en koploper? 

Lees verder

Juni 2018: de maand van Anne Langenesch

De VNG volgt Anne Langenesch, programmamanager Omgevingswet in de gemeente Zaanstad. Lees het interview van juni.


Pressure cooker Ketensamenwerking Omgevingsvergunning

Van 9 tot en met 12 oktober 2017 organiseerden we vanuit het project Ketensamenwerking Omgevingsvergunning een ‘pressure cooker’;  we   verenigen intensief onze denkkracht om versneld tot een plan van aanpak te komen. De samenwerking om een initiatiefnemer te faciliteren bij zijn of haar droom/initiatief staat hierin centraal. 

Zo’n 40 medewerkers van het Vergunningencentrum, Omgevingsplannen, vak- en visiespecialisten, ketenpartners en initiatiefnemers dompelen zich   vier dagen onder in serviceformules en dienstverleningsconcepten. De vereende inspanningen leiden tot een concrete opdracht en plan van aanpak voor een snellere manier van samenwerken rond de omgevingsvergunning.

Lees verder

Ga naar Zaanstad.nl