De Omgevingswet

Op deze pagina's leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Zaanstad zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.

Nationale Omgevingsvisie belangrijk kader voor Zaanse Omgevingsvisie

22 augustus 2019
De NOVI (Nationale Omgevingsvisie), die onlangs in concept gepubliceerd is, geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Vier thema’s zijn daarin belangrijk: klimaat & energie, duurzame economie, stad & regio en landelijk gebied. Ook benoemd de rijksoverheid drie afwegingsprincipes die ze hanteert bij het maken van ruimtelijke keuzes. Door het gebrek aan ruimte verdienen combinaties van functies de voorkeur. Keuzes zijn altijd afhankelijk van de specifieke kenmerken en identiteit van een gebied. Tot slot moet afwentelen van de negatieve gevolgen op andere gebieden of volgende generaties worden voorkomen. 

De NOVI is een belangrijk kader voor onze eigen Zaanse Omgevingsvisie. Momenteel wordt druk gewerkt aan het formuleren van onze eigen ruimtelijke uitgangspunten en principes die wij hanteren bij het maken van afwegingen. Deze fase wordt in het najaar afgesloten.

Meer info op de site van NOVI, bekijk daar ook het filmpje

foto van website NOVI: toekomstperspectief

Mijlpaal voor Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad

28 juni 2019
Na een interactief en kennisintensief traject is er een belangrijke mijlpaal bereikt: Zaanstad heeft de eerste tranche van de concept Verordening Fysieke Leefomgeving vrijgegeven voor informele, professionele consultatie.

Momenteel zijn de regels over de fysieke leefomgeving verspreid over een groot aantal Verordeningen. Onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, worden al deze regels opgenomen in het Omgevingsplan, zodat de gebruiker op één plek alle regels kan vinden die voor zijn of haar fysieke leefomgeving belangrijk zijn.

Lees verder

Zaankanters dromen van een groene stad

14 mei 2019
In december 2018 en januari 2019 haalde de gemeente via wenskaartjes toekomstdromen en nachtmerries op bij inwoners door heel Zaanstad. Veel mensen vinden meer bomen, parken en bloemen heel belangrijk. Ook andere thema’s scoren hoog, zoals wonen en duurzaamheid. Dan gaat het bijvoorbeeld om beschikbare en betaalbare woningen en elektrisch vervoer. Bewoners dromen ook van een vriendelijke samenleving, waarin mensen meer naar elkaar omkijken en er geen kloof is tussen arm en rijk.

Ook veel jongeren lieten hun stem horen. De angst die veel ouderen hebben voor hoogbouw in Zaanstad wordt niet door de jongeren gedeeld. Zij zien graag ook appartementen, met kleine woningen waar zij straks kunnen wonen.

Lees meer over de uitkomsten van de 'dromen & dilemma's'

Pilotfestival Omgevingswet groot succes

20 maart 2019
Op 19 maart 2019 organiseerde de gemeente Zaanstad samen met partners in de regio, waaronder de provincie, het volledig uitverkochte pilotfestival over Omgevingswetpilots in Noord-Holland. Meer dan 150 deelnemers gingen met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen, praktische tips te delen en inspiratie op te doen. Een diverse groep van gemeenten, waterschappen, provincie, omgevingsdiensten, bedrijven en instellingen uit heel Noord-Holland was aanwezig. Bezoekers konden tijdens de proeverij kennismaken met meer dan 25 pilots . In verschillende meet-ups rondom thema's als samenwerking in de regio en participatie vonden verdiepende gesprekken plaats.

Wil je meer weten? Bekijk dan de website met foto's, presentaties en video's.

Foto van bord Pilot Festival Omgevingswet

Publicatie over toekomstverkenning

De Zaanse Omgevingsvisie 2040 doet straks uitspraken over de kaders voor de toekomstige fysiek ontwikkeling van Zaanstad. Hoe de toekomst eruit ziet, weten we niet. Daarom werken we met toekomstverkenningen en scenario's. Daarin kijken we naar mogelijke toekomsten en  onderzoeken we beleidskeuzes die we daarin kunnen maken. Daarmee leggen we een solide basis voor het maken van richtinggevende keuzes voor de Omgevingsvisie. 

Samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster, die de gemeente bij dit traject ondersteunen, hebben we een boekje gemaakt dat inzicht geeft in wat toekomstverkenningen en scenario's precies zijn en wanneer en hoe je dit instrument kunt inzetten.  Leuk voor iedereen die meer wil weten over hoe nú toekomstbestendig beleid kunt maken.

Voorkant publicatie Toekomstverkenning en scenario's

Zaanstad in Pakhuis de Zwijger

Op donderdag 28 maart 2019 kwamen meer dan honderd geïnteresseerden af op een programma over de Omgevingswet in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Naast deskundigen was de gemeente Zaanstad uitgenodigd om praktijkervaringen te delen. Letty Reimerink vertelde over ervaringen bij de participatie bij de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan Hembrugterrein en de uitgangspunten die Zaanstad hanteert op weg naar de Omgevingswet.


Workshops Omgevingsverordening

Veel gemeenten worstelen met het maken van één Omgevingsverordening voor de fysieke leefomgeving. Waar begin je?  Welke verordeningen moeten, mogen of mogen juist niet worden opgenomen in het Omgevingsplan? Wat moet er in de formulering wijzigen om aan te sluiten op de Omgevingswet? De gemeente Zaanstad is al een eind op weg en verzorgt nu workshops om de opgedane kennis te delen.

Lees verder

Ambtenaar van het jaar

Programmamanager Omgevingswet Anne Langenesch is december 2018 uitgeroepen tot Ambtenaar van het jaar. 

De nominatie vond plaats op voordracht van collega's. Anne kon rekenen op brede steun van zowel directe collega's, leidinggevenden als van het bestuur. Uiteraard zijn wij bijzonder trots dat zij deze eretitel het komend jaar mag dragen.

Lees verder

Omgevingstafel

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is ingrijpend. De doorlooptijd wordt ingekort van 26 naar 8 weken en de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden verandert. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’
Gemeente Zaanstad wordt gezien als koploper als het gaat om het realiseren van één ingang voor initiatieven. VNG heeft daarom aan Zaanstad gevraagd om mee te denken over het efficiënter inrichten van het vergunningverleningsproces. Het resultaat van deze samenwerking is een dialoogmodel waarbij een omgevingstafel voor initiatieven in de stad centraal staat.
VNG heeft vervolgens Zaanstad-collega Yousuf Yousufi gevraagd om in een film de gedachte achter de omgevingstafel uit te leggen. Yousuf is momenteel gedetacheerd bij VNG om de omgevingstafel verder uit te werken en andere gemeenten te inspireren ook met de omgevingstafel te gaan werken.

Screenshot van filmpje over de Omgevingstafel

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl