Tweegesprek over de Omgevingswet en Klimaatadaptatie

Anne Langenesch en Stan Geurts van Kessel vertellen over de kansen, bedreigingen en toekomst van klimaatadaptatie en energietransitie met de komst van de Omgevingswet. Deze maatschappelijke opgaven zijn dan allemaal gebundeld in één wet.

Stan, wat houdt je beroep precies in en wat zijn je werkzaamheden binnen de gemeente?
Stan: “Ik ben senior adviseur op het vlak van waterbeheer en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving. Dat houdt in dat ik met behulp van beleidsadviezen, projectleiding, of met de uitvoering van ontwerpen en onderzoeken verschillende gemeenten help om de leefomgeving meer klimaatbestendig te maken. Dit werk doe ik met een eigen onderneming, SAWA Wateradvies BV.”

Wat bedoel je met klimaatbestendig?
Stan: “Klimaatbestendig wil zeggen: minder kwetsbaar voor de extremen van het nieuwe klimaat, zoals heftige buien, lange perioden van droogte en hitte, of extreme hitte.”

Anne, wat voor soort gedrag vraagt de Omgevingswet van de medewerkers?
Anne: “Intern moeten wij met een groep in gesprek gaan over ons integraal belang. Want de ruimte is schaars. En we hebben heel veel ambities. Die allemaal in die ruimte landen. Vooral in de openbare ruimte. Daar moeten we met elkaar een goed gesprek leren te voeren om tot een eenduidig advies voor het bestuur te komen of een goede keuze voor te leggen.”

Stan, wat zie jij als het grote voordeel van de Omgevingswet voor klimaatadaptatie?
Stan: “Zoals Anne al zei, de gewenste integrale afweging en het centraler stellen van leefbaarheid en gezondheid zijn koren op de molen van klimaatadaptatie.”
Anne: “En die zijn niet eenvoudig. Daar zit het dilemma met de Omgevingswet. De integrale afweging, daar staan overheidsbelangen achter. Het zijn grote vraagstukken.”

Wat gaat er veranderen voor klimaatadaptatie met de komst van de Omgevingswet?
Stan: “Een groot verschil met de huidige wetten, is dat de Omgevingswet veel meer uitgaat van leefbaarheid en gezondheid als speerpunten voor beleid en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarom zijn ook maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en de energietransitie een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet.”

Biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden om klimaatadaptatie een grotere rol te geven bij bouwinitiatieven of wordt het juist lastiger?
Stan: “Mijn eerste reactie zou zijn: Maakt niet uit, het lastigste is namelijk om collega’s, gebiedspartners en particulieren de transitie te laten maken van ‘goedkoop en efficiënt’ naar ‘toekomstbestendig en klimaat adaptief’.”

Maar…?
Stan: “De Omgevingswet biedt wel instrumenten en mogelijkheden die we nu nog niet hebben. En daar kúnnen we gebruik van maken.”

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl