In de spotlight

Nieuws over de Omgevingswet

Pilotfestival Omgevingswet groot succes

Op 19 maart organiseerde de gemeente Zaanstad samen met. partners in de regio, waaronder de provincie, het volledig uitverkochte pilotfestival over Omgevingswetpilots in Noord-Holland.  Meer dan 150 deelnemers gingen met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen, praktische tips te delen en inspiratie op te doen. Een diverse groep van gemeenten, waterschappen, provincie, omgevingsdiensten, bedrijven en instellingen uit heel Noord-Holland was aanwezig. Bezoekers konden tijdens de proeverij kennismaken met meer dan 25 pilots . In verschillende meet-ups rondom thema's als samenwerking in de regio en participatie vonden verdiepende gesprekken plaats.

Wil je meer weten? Bekijk dan de website met foto's, presentaties en video's of bekijk het filmpje over het event.

Publicatie over toekomstverkenning

De Zaanse Omgevingsvisie 2040 doet straks uitspraken over de kaders voor de toekomstige fysiek ontwikkeling van Zaanstad. Hoe de toekomst eruit ziet, weten we niet. Daarom werken we met toekomstverkenningen en scenario's. Daarin kijken we naar mogelijke toekomsten en  onderzoeken we beleidskeuzes die we daarin kunnen maken. Daarmee leggen we een solide basis voor het maken van richtinggevende keuzes voor de Omgevingsvisie. 

Samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster, die de gemeente bij dit traject ondersteunen, hebben we een boekje gemaakt dat inzicht geeft in wat toekomstverkenningen en scenario's precies zijn en wanneer en hoe je dit instrument kunt inzetten.  Leuk voor iedereen die meer wil weten over hoe nú toekomstbestendig beleid kunt maken.

Zaanstad in Pakhuis de Zwijger

Op donderdag 28 maart kwamen meer dan honderd geïnteresseerden af op een programma over de Omgevingswet in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Naast deskundigen was de gemeente Zaanstad uitgenodigd om praktijkervaringen te delen. Letty Reimerink vertelde over ervaringen bij de participatie bij de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan Hembrugterrein en de uitgangspunten die Zaanstad hanteert op weg naar de Omgevingswet.

Lees verder

Workshops Omgevingsverordening

Veel gemeenten worstelen met het maken van één Omgevingsverordening voor de fysieke leefomgeving. Waar begin je?  Welke verordeningen moeten, mogen of mogen juist niet worden opgenomen in het Omgevingsplan? Wat moet er in de formulering wijzigen om aan te sluiten op de Omgevingswet? De gemeente Zaanstad is al een eind op weg en verzorgt nu workshops om de opgedane kennis te delen.

Lees verder

Ambtenaar van het jaar

Programmamanager Omgevingswet Anne Langenesch is onlangs uitgeroepen tot Ambtenaar van het jaar. 

De nominatie vond plaats op voordracht van collega's. Anne kon rekenen op brede steun van zowel directe collega's, leidinggevenden als van het bestuur. Uiteraard zijn wij bijzonder trots dat zij deze eretitel het komend jaar mag dragen.

Lees verder

Omgevingstafel

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is ingrijpend. De doorlooptijd wordt ingekort van 26 naar 8 weken en de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden verandert. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’
Gemeente Zaanstad wordt gezien als koploper als het gaat om het realiseren van één ingang voor initiatieven. VNG heeft daarom aan Zaanstad gevraagd om mee te denken over het efficiënter inrichten van het vergunningverleningsproces. Het resultaat van deze samenwerking is een dialoogmodel waarbij een omgevingstafel voor initiatieven in de stad centraal staat.
VNG heeft vervolgens Zaanstad-collega Yousuf Yousufi gevraagd om in een film de gedachte achter de omgevingstafel uit te leggen. Yousuf is momenteel gedetacheerd bij VNG om de omgevingstafel verder uit te werken en andere gemeenten te inspireren ook met de omgevingstafel te gaan werken.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl