Omgevingsvisie

Welke gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn?

De toekomst van Zaanstad

De Omgevingsvisie is een belangrijk instrument van de Omgevingswet en geeft antwoord op de vraag: welke gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn? Zaanstad groeit. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Maar de ruimte binnen onze stadsgrenzen is beperkt. Hoe gaan we daarmee om?  

Vraagstukken over de openbare ruimte worden steeds ingewikkelder en kunnen alleen in samenhang met elkaar worden opgelost. Dit is waarom we een Omgevingsvisie voor onze gemeente opstellen. Deze visie is een visie die zich steeds verder ontwikkelt. Net als de wereld om ons heen. De Omgevingsvisie wordt, samen met de Maatschappelijke visie, de leidraad bij het maken van plannen voor het ontwikkelen van Zaanstad in de toekomst.

Het is ons streven dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie in de zomer van 2023 vaststelt.

Zaanse Omgevingsvisie: wat nemen we mee?

Laatste nieuws

Dromen over het Zaanstad van de toekomst: meer groen in de wijk in plaats van parkeren? ’We moeten keuzes maken’ | Noordhollands Dagblad

Hoe ziet Léon Hamming uit Wormerveer het Zaanstad van de toekomst?  Lees het hele interview

Herkenbaarheid van de Zaanse historie blijft belangrijk voor mensen. Interview met Peter Tange, voorzitter Vereniging Zaans Erfgoed

Omgevingsvisie: wat en waarom in het kort

Bekijk hier de infographic

Heeft u een vraag?

Mail deze naar omgevingsvisie2040@zaanstad.nl
Of neem eerst een kijkje bij de meest gestelde vragen.

Waar staan we nu?


Bewoners, maatschappelijke partijen, bedrijven en organisaties in Zaanstad, dachten in het voorjaar en de zomer van 2022 met ons mee over de richting van de Omgevingsvisie (consultatiefase ). Hun ideeën benutten we bij het opstellen van de concept Omgevingsvisie. Ook met de gemeenteraad spraken we in het najaar twee keer over de visie. Op dit moment schrijven we hieraan. Via een milieueffectrapportage (MER) beschrijven we wat de te verwachten milieueffecten zijn van de ontwikkelingen in de Ontwerp Omgevingsvisie

De verwachting is dat we de concept Omgevingsvisie en de MER aan u voorleggen in het voorjaar van 2023. Zaanse inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben dan zes weken de tijd om te reageren op de inhoud. Dit wordt ook wel het geven van een zienswijze genoemd.

De reacties worden daarna verwerkt en dan kunnen we het document definitief maken.

Hoe zien mensen Zaanstad in 2040?

Planning

Wat hebben we gedaan en waar staan we nu?Foto met wegwijzerborden Wormerveer


Uw mening telt

Kijk hier hoe u kunt meedenkenFoto Wormerveer straat met winkels


Bouwstenen Omgevingsvisie

Waar is de Omgevingsvisie uit opgebouwd?
Foto met molen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl