Omgevingsvisie

Welke gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn?

Prettig leven in Zaanstad


Samen willen we werken aan een welvarende, veilige en duurzame gemeente. Een plek waar iedereen prettig en gezond woont, werkt, recreëert en gelijke kansen heeft. De wereld verandert snel. Daarom hebben we handvatten nodig om belangrijke zaken aan te pakken. Denk aan het woningtekort, de klimaatverandering, de stijgende vraag naar energie, kansenongelijkheid en het vervoersprobleem in de regio. De Omgevingsvisie geeft deze handvatten. Deze handvatten dragen ook bij aan de zes Zaanse Opgaven.

Ruimte maken

De ruimte in onze gemeente is schaars. We willen veel, maar we kunnen niet alles. Veel van wat we willen heeft effect op de leefruimte in onze gemeente. In de Omgevingsvisie 2040 staat hoe we ruimte kunnen maken. We kiezen hierbij voor groei in het bestaande bebouwde gebied. Dus niet voor stadsuitbreiding in het landelijk gebied.

Alles hangt samen

Vraagstukken over de openbare ruimte zijn ingewikkeld. Als je op de ene plek iets doet, heeft dat meteen effect op andere dingen in de omgeving. Daarom kunnen plannen alleen in samenhang met elkaar worden aangepakt. Dat is ook een reden waarom we als gemeente een Omgevingsvisie maken. Zodat iedereen het totaalplaatje ziet. De Omgevingsvisie is straks, samen met de Maatschappelijke visie, de leidraad bij het maken van toekomstplannen voor Zaanstad.


Laatste nieuws

De omgevingsvisie: Zaanstad op weg naar 2040 en verder

Omgevingsvisie: wat en waarom in het kort

Bekijk hier de infographic


Heeft u een vraag?

Mail deze naar omgevingsvisie2040@zaanstad.nl
Of neem eerst een kijkje bij de meest gestelde vragen.

Waar staan we nu?


Het voorstel voor de ontwerp Omgevingsvisie klaar. Deze is op 29 juni in de gemeenteraad besproken (zienswijze). Toen was er niet genoeg tijd om alle onderwerpen te bespreken. Daarom is er een vervolggesprek in de raad op 12 september. Met de uitkomsten van de zienswijze van de gemeenteraad leggen we de Omgevingsvisie ter inzage. Dat is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.

Wat ging er aan vooraf?
Sinds 2018 hebben we verschillende fasen doorlopen om bouwstenen voor de Omgevingsvisie te verzamelen. Hierbij dachten bewoners, maatschappelijke partijen, bedrijven en organisaties in Zaanstad en ook partners in de stad en regio met ons mee over de richting van de Omgevingsvisie. Daarnaast spraken we met de gemeenteraad over de bouwstenen van de visie. Alle fases, ideeën en reacties vind je op de bouwstenen pagina. Ze zijn gebruikt bij het opstellen van de ontwerp Omgevingsvisie.

Hoe zien mensen Zaanstad in 2040?

Wat komt er nog aan?
We verwachten dat u uw mening over de ontwerp Omgevingsvisie kunt geven in het eerste kwartaal  van 2024. Dat vindt plaats tijdens een formele inspraakprocedure. Iedereen heeft dan zes weken de tijd om te reageren op de inhoud. We verwerken de reacties in een nota van inspraak. Daarna maken we de Omgevingsvisie definitief.


Planning

Wat hebben we gedaan en waar staan we nu?Foto met wegwijzerborden Wormerveer


Uw mening telt

Kijk hier hoe u kunt meedenkenFoto Wormerveer straat met winkels


Bouwstenen Omgevingsvisie

Waar is de Omgevingsvisie uit opgebouwd?
Foto met molen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl