Bouwstenen

Fasen om tot een omgevingsvisie te komen

De gemeente Zaanstad heeft zichzelf tot doel gesteld om eind 2023/begin 2024 de Omgevingsvisie te presenteren. Om daar te komen hebben we al aantal fasen doorlopen.  

Verkenning (2018)
De eerste fase van de omgevingsvisie is gericht op het verkennen en verbinden. Wat weten en hebben we al en wat zien we op ons afkomen. . Er is onder meer een beleidsinventarisatie gedaan en een trendstudie uitgevoerd.

Bekijk hier de resultaten van de Verkenning

Dromen, Scenario's en rol Overheid (2019)
Samen met onze partners in de stad en de regio, met ondernemers, maatschappelijke organisaties en huidige en toekomstige bewoners werken we aan de stad van morgen. We bieden ruimte voor dromen en denken gezamenlijk na over de consequenties van keuzes.

In scenario’s verkenden we mogelijke toekomsten en de samenhang met de opgaven waar de stad voor staat. Ook doordachten we de consequenties van mogelijke keuzen. Over het instrument toekomstverkenning hebben we samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster een boekje gemaakt.

De sturingsvisie gaat over de rol van de gemeentelijke overheid in relatie tot de onderwerpen van de Zaanse omgevingsvisie. 

Bekijk hier de resultaten

Meedenken door bewoners en partners (2022)
In het voorjaar en de zomer van 2022 dachten bewoners, maatschappelijke partijen, bedrijven en alle anderen die iets in Zaanstad doen mee met de richting van de Omgevingsvisie. De resultaten hiervan vindt u in dit document.

Het ontwerpen van de Omgevingsvisie (2022/2023)
Dit jaar bundelen we de alle uitkomsten en bevindingen tot een samenhangende Zaanse Omgevingsvisie.

De afgelopen maanden zijn we in gesprek gegaan met de maatschappelijke partners in de stad, zoals corporaties en vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Daarnaast vroegen we onze inwoners om actief hun mening te geven over een aantal vraagstukken en thema’s die we beschreven hebben. We verwachten dat de concept-Omgevingsvisie in het najaar van 2023 ter inzage ligt, waarbij iedereen de gelegenheid heeft om te reageren.


Toekomstverkenning in een boekje

Het dilemmaspel: via social media konden volgers stemmen op verschillende dilemma's.

kaartje met twee dilemma's


Woordenwolk op basis van dromenkaarten


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl