Planning

Het voorwerk tot nu toe

We werken al een paar jaar aan de Omgevingsvisie. Er is een verkenning gedaan, waarbij gekeken is naar bestaand beleid en naar wat we op ons af zien komen. Zaankanters, jong en oud, zijn bevraagd over hun toekomstdromen voor Zaanstad. Hoe zien zij hun leefomgeving in 2040? Vervolgens zijn we gaan bouwen aan de Omgevingsvisie. Voor de hele stad én voor de deelgebieden van Zaanstad.

Meer informatie over de onderzoeken, het voorwerk en de resultaten van de eerdere participatieronde vindt u onder de tegel Bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

De consultatiefase 

Van april tot de zomer 2022 zijn we in gesprek gegaan met de Zaanse samenleving. Met de vragen die we nog hadden. En om te toetsen of wat wij zie, ook zo door anderen gezien wordt. We zijn de wijken ingegaan en spraken ook met maatschappelijke partners. Zoals woningbouwcorporaties en andere partners die veel weten en belang hebben bij de toekomst van Zaanstad. In deze fase keken experts mee en brachten hun kennis in. Ook vonden in deze periode gesprekken plaats in het college en de raad. De resultaten van dit rondje Zaanstad zijn gebundeld in dit document.

De officiële inspraakfase

Als alle resultaten uit de consultatiefase zijn verwerkt, dan ligt er een ontwerp-Omgevingsvisie Zaanstad 2040. Daaraan koppelen we een Milieueffectrapportage (MER). Daarin staat beschreven welke milieueffecten er kunnen zijn voor de omgeving. En welke maatregelen er nodig zijn om deze te verminderen en/of te compenseren. Deze stukken leggen we aan de Zaanse samenleving voor ter inspraak. Zaanse inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben dan zes weken de tijd om te reageren op de inhoud. Dit wordt ook wel het geven van een zienswijze genoemd.

Vaststelling van de Omgevingsvisie

De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Zaanstad 2040 vast. Omdat we niet precies weten hoe de toekomst eruit ziet, kunnen en willen we de Omgevingsvisie niet ‘in beton gieten’. De Omgevingsvisie wordt met regelmaat tegen de actualiteit gehouden en indien nodig aangepast.

Het is ons streven om de Omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2024 ter inzage te leggen. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl