Omgevingswet

De wet en de instrumenten

Omgevingswet in Zaanstad


De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. De Omgevingswet vereenvoudigt en vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast zorgt hij voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. Bij de Omgevingswet gaat het niet alleen om de inhoud, maar vooral ook om de wijze hoe daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Hij raakt alle overheden: de Rijksoverheid, Provincie, gemeenten, waterschappen.

De Omgevingswet kent de volgende instrumenten:


Participatie bij initiatieven


Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die wet onderstreept het belang van participatie: het betrekken van anderen bij je plannen. Wanneer je na 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, wordt ook participatie meegewogen. We kijken naar: wie u heeft betrokken, hoe u ze heeft betrokken en wat u met de resultaten heeft gedaan. Via onderstaande link leest u wanneer er participatie wordt verwacht, hoe uitgebreid en hoe u dat kunt organiseren.

Lees meer over waarom participatie belangrijk kan zijn voor uw initiatief

Voor meer informatie over wat het Rijk wil bereiken met de wet, kijk op de website van de RijksoverheidHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl