Blog Ronnie Hekkenberg

Ronnie Hekkenberg, adviseur omgevingsvisie en ondergrond. 
Meer weten over de ondergrond? Bekijk bovenstaand filmpje. 

DENK DIEPER, KIJK ONDER DE GROND

Mensen, auto’s, gebouwen, natuur; dit alles en nog veel meer zoekt en heeft een plekje. De druk op de ruimte is hoog. Maar daar blijft het niet bij. De wereld verandert en we staan voor verschillende uitdagingen die ook Zaanstad  beïnvloeden.

Bij het nadenken over de toekomst en de visie van de gemeente komen veel verschillende opgaven aan bod met gevolgen voor mensen en de ruimte waarin we leven. Denk aan  de energietransitie en de aanpassing aan een veranderend klimaat. Ook is de vraag hoe het landschap van de toekomst eruit zal zien. En wat te denken van het transport van mensen, middelen en energie?

De begrijpelijke neiging en de traditie bij het denken over de toekomst is om dan vooral naar het zichtbare deel van stad en het land te kijken. Menigeen kan zich bijvoorbeeld iets voorstellen bij meer duurzame windmolens, een aantrekkelijke straat met mooie bomen, een veenweidelandschap, of een plein vol parkeerplaatsen.

Toch vinden de uitdagingen en oplossingen van de toekomst niet alleen in de zichtbare bovengrondse ruimte plaats.

Zoals bovengronds alles zijn plekje heeft, is dat ondergronds ook het geval. De grond onder de stad ligt vol kabels en leidingen, archeologie, bodemverontreiniging, funderingen, wortels van bomen, (parkeer)kelders en tunnels. Daar komt nog bij dat de Zaanse veengrond  niet eens stabiel is; hij zakt!

De eerder genoemde opgaven hebben ook ingrijpende gevolgen voor de ondergrond. Verwarmen en koelen we onze huizen straks met bodemenergie? Waar leggen we de extra ondergrondse warmtetransportleidingen tussen alle riolen, kabels en leidingen? Maken we plek voor de wortels van de extra bomen die ons een beetje schaduw moeten geven? Welke gevolgen heeft het verdwijnen van het veen voor het veenweidelandschap? Parkeren we auto’s straks massaal onder de grond of rijden we in 2050 zelfs in een metro onder de Zaan door?

Voor het ontwikkelen van een visie op een veilige en gezonde leefomgeving is het betrekken van de ondergrond in al zijn facetten essentieel. Dus voor één keer leen ik de toepasselijke slogan van de gemeente Amsterdam. Denk Dieper.

Lees ook de andere blogs

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl