Blogs Omgevingsvisie

Blog Erik Beukenkamp, informatiemanager en lid van het kernteam Omgevingsvisie: ' Naar verwachting zal eind 2020 de Zaanse Omgevingsvisie opgeleverd worden. Maar dan? Wie gaat de visie lezen? Wat kan je er eigenlijk mee? Wat betekent het nu voor de gemiddelde inwoner van Zaanstad? Dat is waar de inzet van technologie kan helpen.'

Lees meer

Blog Anne Langenesch, programmamanager Omgevingswet: 'Vernieuwing zit mijns inziens in complexiteit en snelheid. De schaarse fysieke ruimte dwingt ons om tempo te maken om tot robuuste keuzes te komen voor Zaanstad in 2040 en dat op een manier die aansluit bij de tijdgeest van nu.

Lees meer

Foto Ronnie Hekkenberg, adviseur omgevingsvisie en ondergrond

Blog Ronnie Hekkenberg, adviseur omgevingsvisie en ondergrond: 'De begrijpelijke neiging en de traditie bij het denken over de toekomst is om dan vooral naar het zichtbare deel van stad en het land te kijken.Toch vinden de uitdagingen en oplossingen van de toekomst niet alleen in de zichtbare bovengrondse ruimte plaats.'

Lees meer

Blog Nan Broeders, adviseur ketensamenwerking en lid van het kernteam Omgevingsvisie: 'Het werken in de geest van de Omgevingswet vraagt een andere rol van inwoners, smaakmakers, bedrijven, alle smaken van de overheid en daarbinnen in alle gelederen. De grootste uitdaging in het samenwerken is het vinden van een gezamenlijke taal en een gezamenlijk beeld.'

Lees meer

Foto Lodewijk Kleijn strategisch adviseur  in het maatschappelijk domein  en lid van het kernteam Omgevingsvisie:

Blog Lodewijk Kleijn, strategisch adviseur  in het maatschappelijk domein  en lid van het kernteam Omgevingsvisie: 'Maar de complexiteit omarmen in plaats van reduceren, is in denken alleen al een daad die enige moed vereist. Want je zult opnieuw naar alles wat je doet en deed moeten kijken, je zult ook trends moeten willen begrijpen, trends die misschien helemaal niet zo rooskleurig zijn en al helemaal niet als je onze rol als overheid daarin betrekt. '

Lees meer

Foto Wouter Peeters, visiespecialist en lid van het team Omgevingsvisie

Blog Wouter Peeters, visiespecialist en lid van het team Omgevingsvisie: 'De Zaanse Omgevingsvisie is naast een visie op de stad over 20-30 jaar, vooral ook een proces om met elkaar tot een betere (lees: samenhangende) afweging in ons overheidshandelen te komen.'

Lees meer

Blog Letty Reimerink, communicatieadviseur Omgevingswet: 'Op weg naar de Zaanse Omgevingsvisie 2040 hebben we voortdurend te maken met verleden, heden en toekomst en de verbinding daartussen.'

Lees meer

Blog Hans Krieger. wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Ik ben ontzettend blij met de enorme betrokkenheid bij Zaanstad. Als je hier opgegroeid en misschien wel geboren bent, wil je ook meedenken en je stem laten horen.'

Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl