De omgevingsvisie

De gemeente werkt aan de omgevingsvisie voor 2040. Hierin  staan de hoofdkeuzen voor de fysieke leefomgeving. Op deze pagina leest u hoe de visie tot stand komt.

Wat is de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een belangrijk instrument van de Omgevingswet en geeft antwoord op de vraag:
Welke gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn? Hier worden de grote lijnen uitgezet die gaan over
identiteit, waarden, kernkwaliteiten en de opgaven waar de stad voor staat. Het wordt de leidraad bij
het maken van plannen in de toekomst.

Hoe ziet Zaanstad er in de toekomst uit? Hoe zorgen we voor economische groei die bijdraagt aan een
klimaat-neutrale stad? Hoe richten we de openbare ruimte zo in dat deze uitnodigt tot bewegen en
bijdraagt aan de gezondheid van mensen? En hoe realiseren we 20.000 nieuwe woningen en behouden
we het unieke karakter van de Zaanstreek? De visie is geen document, maar een digitale visie die
zich steeds verder ontwikkelt. Net als de wereld om ons heen.

Lees hier de blog van Erik Beukenkamp, informatiemanager en lid kernteam Omgevingswet

'Naar verwachting zal eind 2022 de Zaanse omgevingsvisie opgeleverd worden. Maar dan? Wie gaat de visie lezen? Wat kan je er eigenlijk mee? Wat betekent het nu voor de gemiddelde inwoner van Zaanstad? Dat is waar de inzet van technologie kan helpen.'

Waarom een omgevingsvisie?

In Nederland neemt de druk op de fysieke ruimte en het leefklimaat toe. Economische ontwikkeling, ruimte voor woningbouw, een gezonde en veilige leefomgeving en duurzaamheidsambities strijden met elkaar om voorrang. De uitdaging is om daarin een goed evenwicht te vinden. Vraagstukken worden steeds ingewikkelder en kunnen alleen in samenhang met elkaar worden opgelost.

Met de Omgevingswet krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving en kan zij inspelen op lokale behoeften. Voor burgers en bedrijven vermindert de regeldruk en komt er meer ruimte om de fysieke omgeving vorm te geven. De omgevingsvisie biedt voor al die toekomstige ontwikkelingen de kaders en heeft betrekking op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, bodem, landschap, verkeer, vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Hoe is Zaanstad ingedeeld?

Op onderstaande kaart staat aangegeven wat de indeling van de gebieden in Zaanstad is, als we het hebben over de omgevingsvisie. Klik op de kaart om deze op het scherm te vergroten. 

Deelgebieden omgevingsvisie Zaanstad

Fasen om tot een omgevingsvisie te komen

De gemeente Zaanstad heeft zichzelf tot doel gesteld om begin 2022 de omgevingsvisie te presenteren. Om daar te komen doorlopen we een aantal fasen.

Plan van Aanpak (2017)
In het Plan van Aanpak staat welke stappen de gemeente neemt om uiteindelijk in 2022 een omgevingsvisie te kunnen presenteren.

Fase 1: Verkenning (2018)
De eerste fase van de omgevingsvisie is gericht op het verkennen en verbinden.

Alle resultaten uit Fase 1 zijn hier te vinden.

Fase 2: Dromen, Scenario's en rol Overheid (2019)
In fase 2 zoeken we op een creatieve manier het contact met de buitenwereld. Welke toekomst-dromen hebben kinderen, jongeren, volwassenen, leken, experts, enthousiastelingen en doemdenkers. Hoe ziet volgens hen Zaanstad in 2040 eruit?

In scenario’s verkennen we mogelijke toekomsten en de samenhang met de opgaven waar de stad voor staat. Ook doordenken we de consequenties van mogelijke keuzen. Over het instrument toekomstverkenning hebben we samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster een boekje gemaakt.

De sturingsvisie gaat over de rol van de gemeentelijke overheid in relatie tot de onderwerpen van de Zaanse omgevingsvisie.

Klik hier voor alle resultaten uit Fase 2.

Fase 3: Visie (2021)
In fase 3 bundelen we de uitkomsten uit fase 2 tot één samenhangende Zaanse omgevingsvisie. Deze digitale Zaanse omgevingsvisie loopt door de coronacrisis enige vertraging op en zal nu naar verwachting in de eerste helft van 2022 gereed zijn.

De komende maanden gaan we in gesprek met onze ketenpartners en grotere partners in de stad, zoals corporaties en vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Ook organiseren we twee sessies met de gemeenteraad, waarbij we hun mening vragen over de voorgestelde ontwikkelrichtingen. We verwachten dat de concept omgevingsvisie dit najaar ter inzage ligt, waarbij iedereen de gelegenheid heeft om te reageren.
Hoe werken we aan de omgevingsvisie?

Het werken aan de omgevingsvisie is nieuw en spannend. De weg ernaartoe is zeker zo belangrijk als het eindresultaat. Welke stappen maken we:

Verbinding met MAAK
Onder de noemer MAAK.Zaanstad wordt in vier gebieden al volop gewerkt aan de toekomstige stad. Die  processen doorlopen drie fasen: Analyse, Perspectief en Strategie. Op het moment dat de omgevingsvisie wordt vastgesteld, worden deze gebiedsuitwerkingen - al dan niet met een kleine vertaalslag - onderdeel van de visie. 

Participatieaanpak
Samen met onze partners in de stad en de regio, met ondernemers, maatschappelijke organisaties en huidige en toekomstige bewoners werken we aan de stad van morgen. We bieden ruimte voor dromen en denken gezamenlijk na over de consequenties van keuzes. Hoe we dat doen, is te lezen in de participatieaanpak.

Prototype
De Zaanse omgevingsvisie wordt geen omvangrijk papieren document, maar een interactieve digitale omgeving. Via dit portaal kan iedereen straks zoeken op bijvoorbeeld een bepaald gebied of thema. Het portaal wordt gevuld door vakspecialisten, die met elkaar afstemmen hoe thema's elkaar raken. Momenteel zijn we bezig met de eerste gebruikerstesten voor zowel de mensen die het portaal inhoudelijk moeten vullen als de gebruikers. In een latere fase kunnen we laten zien hoe het er straks uitziet. Printscreen prototype Zaanse omgevingsvisie

The Making of…
Binnen het team werken we kort-cyclisch, ofwel in kleine stappen vooruit. Na iedere stap kijken we wat goed gaat en wat beter kan. Zo leren we tijdens het proces. Bekijk hier de presentatie.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl