De programma's

In de programma's wordt de Omgevingsvisie uitgewerkt of worden delen van de Omgevingsvisie geactualiseerd. Op deze pagina's lees u hier meer over. 

Wat zijn programma's

Bij de operationalisering van beleidsdoelen vanuit de omgevingsvisie vervullen programma’s een belangrijke rol. In een programma staat de uitwerking van het beleid voor ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van de fysieke leefomgeving, maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld de concentratie fijn stof in een bepaald gebied).

Er wordt verschil gemaakt tussen verplichte en vrijwillige programma’s. Onder de verplichte programma’s wordt bijvoorbeeld het huidige actieplan geluid gezien, maar dit is nog niet duidelijk in de uitvoeringsregeling van de wet (AMvB’s). In een programma kan de gemeente een of meerdere aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals toerisme, energie of ruimtelijke kwaliteit uitwerken. Een programma kan ook gericht zijn op de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied, zoals bijvoorbeeld onze huidige gebiedsprogramma’s ZaanIJ , Inverdan en NoordZeekanaalgebied. 

Een omgevingsvisie en programma binden alleen het gemeentebestuur zelf. 

Hoe ver is Zaanstad

Het programma MAAK.Zaanstad is een gebiedsvisie die wordt uitgewerkt in de 'geest van de Omgevingswet'.  


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl