Eén omgevingsverordening

Vooruitlopend op het omgevingsplan

Wat is een omgevingsverordening?

Op weg naar het omgevingsplan zet Zaanstad al in op één integrale Omgevingsverordening als tussenstap. Inmiddels heet de Omgevingsverordening formeel de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad. In totaal zijn er 16 Zaanse verordeningen die deels of volledig regels over de fysieke leefomgeving bevatten. Enkele voorbeelden zijn de bouwverordening, erfgoedverordening en delen van de APV. De beoogde Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad biedt een uitgelezen kans om nu al te werken aan transparantie en integraliteit van regels, regeldruk vermindering en de vereenvoudiging van procedures voor de fysieke leefomgeving voor initiatiefnemers en gebruikers. Dit zijn belangrijke verbeterdoelen van de Omgevingswet, die nu al eerder merkbaar worden voor de Zaanse inwoners en bedrijven. De integratie van de Zaanse verordeningen in het omgevingsplan is hierdoor straks minder ingrijpend. 

Hoe ver is Zaanstad?

Op 11 mei 2017 is de raad gevraagd om een zienswijze over de aanpak. De raad was positief. Daarmee kan de eerste fase van het project van start gaan.

De raad vraagt wel om de beschermende functie van regels niet uit het oog te verliezen. Daarnaast wil de raad bij de besluitvorming een duidelijk overzicht van de regels die worden geschrapt of anders georganiseerd, en waarom. Wethouder Straat bevestigde dat genoemde punten onderdeel zijn van de aanpak. Het college zal de raad op meerdere belangrijke keuzemomenten nogmaals om een zienswijze vragen.

De volledige discussie kunt u via ons raadsinformatiesysteem beluisteren (start vanaf 1.39.44).  U vindt hier ook de besluitnota's voor het plan van aanpak  of de beknopte versie plan van aanpak

Op 14 mei 2019 is de eerste tranche van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad, waarin (onderdelen van) zes verordeningen zijn geïntegreerd, verzonden naar diverse ketenpartners en relaties van de gemeente voor een informele, ambtelijke consultatie. Deze consultatieronde scherpt ons om betere en slimmere regels te maken en zo stappen te zetten richting een andere manier van samenwerken en regelen.
In het najaar van 2019 vindt de formele besluitvorming over de eerste tranche plaats en wordt gestart met de tweede tranche.Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl