Fase 1: Verkenning

Op deze pagina leest u alles over hoe we tot de opgaven voor de Omgevingsvisie zijn gekomen

Wat weten we al

Beleidsinventarisatie
De Gemeente Zaanstad heeft veel beleid dat samenhangt met de fysieke omgeving. Dit beleid is nogal versnipperd en zal straks in de Omgevingsvisie in samenhang worden bezien. Het team van de Omgevingsvisie maakte een inventarisatie (pdf) van het bestaande beleid. 

Lees hier over het bestaande beleid

Infographic Beleidsinventarisatie: wat leren we voor 2040

Participatie: onderzoek en voorstel
Bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie gaan we met verschillende stakeholders het gesprek aan over de toekomst van de stad. Wat kunnen we leren van eerdere participatietrajecten? Trainee Femke van Oorschot deed onderzoek naar verschillende Zaanse participatietrajecten. Welke participatievormen zijn gebruikt en waarover ging het gesprek? 

Het blijkt dat  veel  participatietrajecten op elkaar lijken. Niet iedereen voelt zich daardoor uitgenodigd om mee te doen.  De stem van jongeren ontbreekt bijvoorbeeld  vaak.  Ook blijkt het lastig om over de toekomst te praten. Deelnemers aan participaties praten vooral over wat hen nu bezighoudt en hoe de gemeente dat op kan lossen. Tot slot zijn belangrijke thema‚Äôs, zoals gezondheid, duurzaamheid en kansengelijkheid maar weinig aan bod geweest.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek

Lees hier het volledige onderzoek


Voor de Omgevingsvisie gaan we vooral op zoek naar dromen van bewoners. Hoe zien jongeren hun toekomst in de stad? Hoe willen vijftigers van nu straks oud worden? We zoeken naar de verbinding tussen het verleden, heden en toekomst om in 2040 de stad te hebben, waarin alle opgaven met elkaar verbonden zijn.

Participatieaanpak Zaanse Omgevingsvisie

 

Het toekomstbeeld

Verkenningen
Wat komt er de komende jaren allemaal op ons af waar we in de Omgevingsvisie rekening mee moeten houden? Platform 31 maakte een trendstudie voor Zaanstad. De Metropoolregio Amsterdam stelde Economische Verkenningen op.  Ook de provincie Noord-Holland deed een aantal verkenningen in de aanloop naar hun Omgevingsvisie. 

Waardenanalyse
In de Omgevingsvisie kijken we ook naar de kernwaarden van het gebied. Wat de kernwaarden zijn en hoe zij zich verhouden tot persoonlijke waarden en de omgevingswaarden, lees je in de waardenanalyse .

Zes Zaanse opgaven
Uit deze trends destilleerden we zes opgaven die belangrijk worden voor Zaanstad:

  • Verstedelijking
  • Economische ontwikkeling
  • Duurzaamheid
  • Kansengelijkheid
  • Gezondheid
  • Veiligheid

Lees hier wat de zes Zaanse opgaven inhouden

Cultuurhistorische verkenning
Geen toekomst zonder verleden. Daarom hebben we voor iedere opgave ook een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd. Hoe gingen we vroeger om met verstedelijking? En welke rol speelde gezondheid?

Ondergrond in beeld
De Omgevingsvisie gaat niet alleen over wat er boven de grond gebeurt. Ook onder de grond zijn tal van zaken waar we rekening mee moeten houden.

Ondergrond in beeld / omgevingsvisie

Bekijk hier de digitale pdf van ondergrond in beeld 

Onderzoeksbureau Deltares heeft een rapport gemaakt, waarin is beschreven welke consequenties ingrepen bovengronds hebben voor de ondergrond.

Wie heel in het kort een indruk wil krijgen, kan het filmpje van onze vakspecialist Ronnie Hekkenberg bekijken.

Filmpje: De ondergrond in relatie tot de omgevingsvisie   

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl