Gebiedsgerichte aanpak biedt kansen

De kansen van gebiedsgericht werken voor riolering en waterhuishouding

Ariane Cruz is senior beleidsadviseur grondwater en riolering bij de gemeente Zaanstad. Ariane vertelt over de relatie tussen onze gezondheid en rioleringen. Ook vertelt zij over de kansen en uitdagingen van de Omgevingswet voor onze organisatie en haar werk.

Verweven geschiedenis
Vandaag de dag wordt bij het thema Gezondheid misschien niet direct de link gelegd met rioleringen. Uit het verleden blijkt toch dat gezondheid en rioleringen een belangrijke en verweven geschiedenis delen. De Romeinen zijn als eersten begonnen met een rioolstelsel; veel van hun ontwerpuitgangspunten gebruiken we nu nog. Pas veel later, in de negentiende eeuw, werd ontdekt dat veel ziekten werden verspreid door vervuild stadswater waarin uitwerpselen en afval werden geloosd. Kort nadat dit was ontdekt werd het rioleringssysteem ontwikkeld. Met het oog op de volksgezondheid heeft dit systeem zich door de jaren heen ontwikkeld, met een steeds betere en centrale afvoer van vervuild water als gevolg. Ariane vertelt: “Het rioleringsbeleid van nu is centraal geregeld en op de hele gemeente gericht. Dit leidt soms tot omslachtige constructies. Zoals voor bewoners die aan een sloot wonen: regenwater kan bijvoorbeeld direct op de sloot worden afgevoerd. De woning moet aangesloten worden op een rioleringssysteem van soms wel kilometers aan buizen.” Dit komt door het centraal en gemeentelijk rioleringsbeleid. Met de komst van de Omgevingswet worden gevallen zoals hiervoor genoemd verleden tijd: niet langer een centraal gemeentelijk beleid, maar een gebiedsgerichte aanpak wordt mogelijk gemaakt.

Invloed van de Omgevingswet 
De Omgevingswet heeft invloed op het werk van Ariane, zo biedt de wet mogelijkheden voor gebiedsgericht werken. In het omgevingsplan kan de gemeente gebieden aanwijzen, waarvoor bepaalde regels gelden die passen bij het gebied. Ariane: “Deze gebiedsgerichte aanpak is van of heeft een grote invloed op mijn werk. We moeten anders naar gebieden gaan kijken. Dat zal wennen zijn, maar voor ons werk juist ook kansen creëren. Voor de burger verwacht ik dat de Omgevingswet verduidelijking biedt: je kunt via het digitale stelsel door middel van kaartlagen in één oogopslag zien wat er op het ingetikte adres geldt.”

Kansen en uitdagingen
De grootste kans die de Omgevingswet voor het werk van Ariane biedt, is de gebiedsgerichte aanpak die met het omgevingsplan wordt mogelijk gemaakt. Ariane: “Door de gebiedsgerichte aanpak , kunnen mijn collega’s en ik bijvoorbeeld gebieden aanwijzen waar de kans op wateroverlast groot is. Daar kunnen we dus meer eisen van particuliere eigenaren om zelf inspanning te leveren op eigen terrein. Bijvoorbeeld het verwijderen van tegels of het zorgen voor een goede waterberging.”

Ook op het gebied van planning ziet Ariane kansen ontstaan: “Het aankondigen van werkzaamheden in de openbare ruimte (vaak rioleringsvervanging als belangrijkste of eerste aanleiding), in combinatie met panden die gevoelig zijn voor funderingsschade. De fundering van oudere panden zijn zeer gevoelig voor trillingen die het zware materieel van de rioleringswerkzaamheden veroorzaken. Als de inwoner weet wanneer werkzaamheden gepland staan, kan deze besluiten van te voren al iets aan de fundering te doen. Het is dan ook van grote toegevoegde waarde dat de planningen van werkzaamheden in het digitale stelsel komen te staan.

De Omgevingswet biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Voor het werk van Ariane ligt die uitdaging bij de omgevingsvisie: “Het is lastig dat de vier deelgebieden uit de Zaanse omgevingsvisie niet overeenkomen met de gebieden die wij voor de riolering en grondwater gebruiken. Vanuit grondwater en riolering maken wij gebruik van natuurlijke afbakeningen en grenzen voor gebieden, zoals water en spoorwegen. Dat is in de omgevingsvisie niet het geval. Maar over het algemeen ben ik heel benieuwd naar de Omgevingswet: ik zie de wet als een stap vooruit, voor zowel de burgers als gemeentes.”

 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl