Het omgevingsplan

Het omgevingsplan is de juridische borging van de regels voor de fysieke leefomgeving. Hieraan worden omgevingsvergunningen getoetst. 

Wat is een omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat regels over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is een breder begrip dan de goede ruimtelijke ordening waar het bestemmingsplan betrekking op heeft en waarbij bepalend is of sprake is van ruimtelijke relevantie. De fysieke leefomgeving, waarop de regels van het omgevingsplan betrekking hebben, omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen en cultureel erfgoed (artikel 1.2, lid 2, Omgevingswet).

Hoe ver is Zaanstad?

Ter voorbereiding op het omgevingsplan worden alle verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengevoegd tot één Omgevingsverordening.

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl