Het omgevingsplan

Het omgevingsplan is de juridische borging van de regels voor de fysieke leefomgeving. Hieraan worden omgevingsvergunningen getoetst. 

Wat doen we met wie?

Het nieuwe instrument onder de Omgevingswet: het omgevingsplan, bevat regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau. Het omgevingsplan geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie. Hier leest u wie waar mee bezig is.

Het Zaans omgevingsplan is een project dat dwars door diverse afdelingen heen loopt. Het project is er op gericht dat we zo spoedig als mogelijk na 1 januari 2021 een Zaans omgevingsplan hebben. Dit omgevingsplan moet voldoen aan de eisen uit de Omgevingswet. 

De afdeling Omgevingsplannen is de trekker, maar het Zaans omgevingsplan kan niet tot stand komen zonder inbreng van de vakspecialisten, de visiespecialisten, de vergunningverleners, de handhavers en het bestuur.

Wat

De projectgroep ‘Het Zaans omgevingsplan’ werkt aan de voorbereiding van de transitie; wat is er nodig en wat moeten we in 2020 en 2021 doen om vanaf 2022 onze oude plannen om te zetten in het Zaans omgevingsplan. Waar moet je aan denken bij het opstellen van een strategie: gebieden of thema’s? Welk gebied doen we eerst? Welke onderwerpen pakken we het eerst op? Hoe brengen we de basis op orde? Hoe houden we ruimte voor initiatieven? Welke onderwerpen uit de omgevingsvisie, verordening en bruidsschat pakken we het eerst op? Hoe gaan we alle wijzigingen bijhouden? En hoe houden we iedereen betrokken? 

Alle medewerkers van de afdeling Omgevingsplannen zetten zich in om vanaf mei 2020 een handleiding voor initiatiefnemers te hebben.  De initiatiefnemers weten dan wat ze moeten doen om een onderdeel van het Zaans omgevingsplan te maken. Zo maken we het mogelijk dat initiatieven gewoon door kunnen gaan. Vanuit de afdeling werken we aan de standaard basisregels en toelichting. Schrijven we samen met de afdeling communicatie een handreiking participatie bij het opstellen van onderdelen van het Zaans omgevingsplan. We zoeken uit wat er allemaal inhoudelijk veranderd. Maar ook onderzoeken we wat er nu veranderkundig nodig is om het Zaans omgevingsplan te maken en wat dat van de medewerkers vraagt. 

Wie

Alle collega’s van de afdeling Omgevingsplannen, met hulp van vakspecialisten, de collega’s van de Omgevingsvisie, de Griffie, van de afdelingen Kennis, Duurzaamheid, Vergunningen, Advies &Toezicht en Handhaving. Maar ook vragen we andere ketenpartners om mee te denken/advies te geven op de regels en strategie (GGD, veiligheidsregio, HHHNK). Daarnaast gaan we ook bij collega’s in het land en bij de VNG te rade.

De voorbereidende projectgroep bestaat uit medewerkers van de afdeling Advies &Toezicht, de afdeling Handhaving, de afdeling Vergunningen, de Omgevingsdienst, de afdeling Communicatie en de afdeling Omgevingsplannen. 

De Stuurgroep bestaat uit afdelingshoofd Vergunningencentrum, afdelingshoofd Omgevingsplannen, afdelingshoofd Visiespecialisten tevens programmamanager Omgevingswet en afdelingshoofd Milieu en gebruikstoezicht (Handhaving). Zij houden de afdelings- en organisatiebelangen in de gaten.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl