Proactief betrekken van de raad werpt zijn vruchten af

Eerste tranche Verordening fysiek leefomgeving Zaanstad is vastgesteld.

Twee jaar geleden is een start gemaakt met het bundelen van alle regels over de fysieke leefomgeving uit de gemeentelijke verordeningen in één verordening. Dit ter voorbereiding op de Omgevingswet en als tussenstap naar het omgevingsplan. Wat aanvankelijk een klusje leek dat wel even in een paar weken geklaard kon worden, bleek uiteindelijk een opgave waar twee jaar lang met man en macht aan is gewerkt, zo vertelde programmamanager Anne Langenesch tijdens de viering van het resultaat. 

In de eerste tranche is een structuur gemaakt voor de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad en zijn de eerste zes verordeningen zonder grote inhoudelijke wijzigingen opgenomen. Wel zijn alle verordeningen doorgespit en waar nodig geactualiseerd. In dit traject is heel nauw samengewerkt tussen collega’s en soms ook met externe partijen. Ook is de gemeenteraad op gezette tijden meegenomen in het traject. In de implementatiefase is gebruik gemaakt van de scrum-techniek om alle informatie op tijd te verwerken in bijvoorbeeld sjablonen en de informatie op de website. 

In januari gaan we van start met de tweede tranche. Deze wordt ingewikkelder, omdat hierin ook beleidsinhoudelijke wijzigingen zitten. Dit zorgt voor een hele andere dynamiek, waarbij het oefenen met integraal werken een extra aandachtspunt zal zijn. De hechte samenwerking die in de eerste tranche is opgebouwd is een goede basis van waaruit ook de uitdagingen in het vervolgtraject aangepakt kunnen worden.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl