Toekomstwerkplaats

Vier weken lang werken we op verschillende plekken aan de toekomst van Zaanstad 2040

Toekomstwerkplaats Zaanstad 2040

De Omgevingsvisie gaat over de stad die we in 2040 willen zijn. Daarnaast zijn we ook bezig met een maatschappelijke visie. Ook daarin gaat het over de toekomst van Zaanstad en de stad die we willen zijn. Beide visies zijn twee kanten van dezelfde medaille. De een meer fysiek, de ander meer sociaal, maar in de praktijk zijn die onlosmakelijk verbonden. En in beide gaat het uiteindelijk om de mensen in Zaanstad.

Na de zomer organiseren toekomstwerkplaatsen, waarin we met professionals, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de slag gaan met dilemma’s en kansen in Zaanstad. Dan doen we aan de hand van onze doelen en ambities op de zes opgaven voor Zaanstad: verstedelijking, duurzaamheid, economie, kansengelijkheid, gezondheid en veiligheid.

De toekomstwerkplaatsen vinden plaats rond vier gebieden die ieder eigen dilemma’s en kansen kennen. Dit zijn Zaanstad Noord, de stad rond de Zaan, het Noordzeekanaalgebied en het landelijk gebied. Ze zijn verschillend én verbonden, want ingrepen in het ene gebied hebben altijd gevolgen voor Zaanstad als geheel.

Opbrengst

Aan het eind van de toekomstwerkplaatsen liggen er schetsen, kaarten en tekeningen waarop mogelijke keuzes zijn verbeeld en een verhaal dat de ingrepen onderbouwt. De opbrengsten uit alle werkplaatsen vormen samen de basis voor de Zaanse Omgevingsvisie 2040. Daarin worden de contouren geschetst van Zaanstad in 2040. 

Lees hier waar we nu staan met de Omgevingsvisie.

Achtergrondinformatie

De gemeenteraad heeft zeven afwegingsprincipes vastgesteld, die ons helpen om de juiste keuzes te maken voor de Omgevingsvisie. Ook hebben we een manier ontwikkeld om met elkaar het gesprek voeren over hoe ingrepen bijdragen aan de opgaven voor Zaanstad. Daarmee kunnen we keuzes beter onderbouwen en uitleggen.

Daarnaast heeft de gemeente het boekje Ruimtelijke Kernkwaliteiten van Zaanstad uitgegeven. Deze studie geeft een beeld hoe Zaanstad ruimtelijk is opgebouwd en veranderd in de loop van de tijd. Die ruimtelijke elementen hebben de identiteit van de Zaanstreek gevormd.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl