Omgevingsvisie

Zaanstadberaad 12 september

De omgevingsvisie: Zaanstad op weg naar 2040 en verder 


Update 4 september
In de raad van 29 juni was er niet genoeg tijd om alle onderwerpen te bespreken. Daarom is er een vervolg van de zienswijze op de Omgevingsvisie. Dat vindt plaats tijdens het Zaanstadberaad op dinsdagavond 12 september van 21:10-23:10 uur in de raadszaal. Door deze extra zienswijze schuift de planning en start de inspraak naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.

15 juni 2023
Zaanstad groeit. We willen prettig, gezond en veilig blijven wonen, werken en recreëren. Hoe maken we ruimte voor de grootste uitdagingen en kansen? De ‘Omgevingsvisie Zaanstad 2040 en verder’ gaat helpen. De visie biedt handvatten om keuzes te maken voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Deze week legt Zaanstad het ontwerp van de visie aan de gemeenteraad voor, later deze maand geeft de raad haar zienswijze.  

Wethouder René Tuijn: “De wereld verandert en Zaanstad groeit. Daar moeten we als gemeente op inspelen. Onze grootste uitdagingen staan niet los van elkaar, die pakken we in samenhang en samen met de stad op. Denk aan het woningtekort, klimaatverandering, de stijgende vraag naar energie, kansenongelijkheid en bereikbaarheid. Dat hangt allemaal met elkaar samen. De toekomst maken we samen en dat doen we op zijn Zaans. Met speciale aandacht voor de kwaliteiten van de Zaan, ons cultuur-historische erfgoed, het Noordzeekanaalgebied en de typisch Zaanse menging van wonen en werken. Met aandacht voor het karakter van het stedelijke Zaandam én de herkenbaarheid en kleinschaligheid van de dorpen. En niet te vergeten onze strategische positie in de regio en onze vele, jonge, ambachtelijk opgeleide werknemers.”

De Omgevingsvisie maken we samen, in fases

Zaanstad heeft maar liefst zes strategische opgaven: duurzaamheid, economie, gezondheid, veiligheid, kansengelijkheid en verstedelijking. De samenleving, partners, het bestuur en de gemeenteraad hebben op meerdere momenten gereageerd op de gekozen richting en de hoofdlijnen van de visie in wording. Zo trokken de makers van de Omgevingsvisie de gemeente in, naar informatieavonden, ondernemersbijeenkomsten, scholen en met een ijscokar langs winkelcentra. De hoofdlijnen worden breed gedragen. Er is enthousiasme en er zijn verbeterpunten geformuleerd. Als de gemeenteraad op 29 juni een positieve zienswijze geeft op het concept ontwerp van de Omgevingsvisie, komt er na de zomervakantie voor alle inwoners en betrokkenen nog een keer de mogelijkheid om te reageren.

Klik hier om de documenten in te zien.

Kijk voor meer informatie over de Zaanse Omgevingsvisie op: Omgevingsvisie - Omgevingswet (zaanstad.nl) 

Voorjaar 2022, met een ijscokar ging het projectteam Omgevingsvisie een rondje door Zaanstad.'Rondje Zaanstad' met de ijscokar juni 2022

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl