Vraag en antwoord Omgevingsvisie

De meest gestelde vragen over de Omgevingsvisie op een rij

 • Waar gaat de Omgevingsvisie over?

  De visie gaat over de toekomst van gemeente Zaanstad. Wat is nodig om in 2040 en verder een fijne en veilige plek te zijn voor inwoners en bedrijven? In de Omgevingsvisie staat wat de uitgangspunten zijn om de juiste keuzes voor onze leefomgeving te maken. En hoe we hiermee in gemeente Zaanstad aan de slag willen gaan.

 • Wanneer gebruik ik de Omgevingsvisie?

  De Omgevingsvisie gebruikt u als u plannen heeft voor de fysieke leefruimte in gemeente Zaanstad. U wilt bijvoorbeeld wat veranderen in uw buurt of aan uw huis. Of u bent een projectontwikkelaar en heeft een mooi idee voor een oud industrieel pand. Misschien wilt u samen met buurtbewoners het buurthuis verbouwen. De Omgevingsvisie geeft u dan richting om keuzes te maken die passen bij de toekomst van gemeente Zaanstad op de lange termijn. Voor concrete initiatieven op korte termijn is het omgevingsplan van toepassing (zie omgevingsloket).

 • Wat is het voordeel als mijn idee past bij de Omgevingsvisie?

  Als u iets wilt ontwikkelen in de fysieke leefomgeving, dan kijken we of dit past in de regels van het omgevingsplan. In het geval dat het initiatief past binnen de Omgevingsvisie, maar niet binnen de huidige regels, dan kan dat een reden zijn om de regels aan te passen of hiervan af te wijken. De Omgevingsvisie is de basis om het omgevingsplan in de komende jaren aan te passen.

 • Kan ik nog meepraten over de Omgevingsvisie?

  Er is al heel veel gepraat en meegedacht over der Omgevingsvisie. Hoe? Dat staat in deze infographic. De eerdere reacties toen de visie gemaakt werd staan in dit document. Van 14 mei tot 26 juni 2024 kunt u nog één keer reageren op de inhoud van de Omgevingsvisie. Dat gaat via de formele inspraak. Hoe u dat doet, leest u hier.


 • Wat wordt er gedaan met wat ik inbreng?

  Uw inbreng uit de formele inspraak wordt serieus genomen. De raad van Zaanstad weegt zorgvuldig af hoe we uw reactie een plek kunnen geven in de Omgevingsvisie. Niet alle ideeën en standpunten kunnen we echter meenemen. U krijgt een reactie als de vaststelling van de Omgevingsvisie wordt besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad moet goed motiveren waarom iets wel of niet is meegenomen.

 • Wie besluit er over de Omgevingsvisie? En wanneer?

  De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit over de Omgevingsvisie. We verwachten dat de Omgevingsvisie na het zomerreces 2024 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In de infographic ziet u hoe de Omgevingsvisie tot stand is gekomen. 

 • Welke thema’s zijn belangrijk in de Omgevingsvisie?

  De zes Zaanse Opgaven voor gemeente Zaanstad zijn: verstedelijking, economische groei, kansengelijkheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. De visie draagt bij aan deze thema’s. Met de principes en sleutels in de visie laten we zien hoe we dat kunnen doen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Staat uw vraag hier niet tussen? Of heeft u een opmerking  of suggestie of wilt u iets anders kwijt? Stuur dan een  e-mail naar omgevingsvisie2040@zaanstad.nl

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl