Vraag en antwoord

De meest gestelde vragen over de Omgevingsvisie op een rij

 • Waar gaat de Omgevingsvisie over?

  Over de toekomst van Zaanstad. Hierin komt te staan wat nodig is om in 2040 een fijne en veilige plek te kunnen bieden aan de inwoners en bedrijven die hier willen zijn. In de Omgevingsvisie staat wat de uitgangspunten zijn om de juiste keuzes voor onze leefomgeving te maken. En hoe we hiermee in gemeente Zaanstad aan de slag willen gaan.

 • Voor wie is de Omgevingsvisie bedoeld?

  Voor iedereen die plannen heeft voor de ruimte in gemeente Zaanstad. Denk aan projectontwikkelaars, bewoners, woningbouwcoöperaties en natuurlijk de gemeente Zaanstad. Het geeft richting aan de keuzes die we moeten maken. Daarnaast geeft het inwoners, organisaties en bedrijven een beeld van hoe gemeente Zaanstad zich wil ontwikkelen en hoe het daarbij met anderen wil samenwerken.

 • Wat betekent de Omgevingsvisie voor mij?

  Het gaat over de toekomst van Zaanstad. Hoe de ruimte straks verdeeld is en hoe de stad zich gaat ontwikkelen. Hoe we als Zaanstad omgaan met thema’s als verstedelijking, duurzaamheid en kansengelijkheid. Als u of een bedrijf iets wil ontwikkelen, dan kijken we of dit past binnen de Omgevingsvisie.

 • Kan ik meepraten over de Omgevingsvisie?

  Er is al heel veel meegesproken en meegedacht. De manier waarop en de reacties zijn gebundeld in dit document. Als de gemeenteraad het eens is met de inhoud van de concept Omgevingsvisie, dan kunt u nog één keer uw mening geven. Dat gaat via de formele inspraak.

 • Wat wordt er gedaan met wat ik inbreng?

  Uw inbreng uit de consultatierondes wordt serieus genomen. We wegen zorgvuldig af hoe we uw inbreng een plek kunnen geven in de Omgevingsvisie. Niet alle ideeën en standpunten kunnen worden meegenomen. Op alle reacties die volgen vanuit de formele inspraak zal gemeente Zaanstad reageren. De gemeenteraad moet goed motiveren waarom iets wel of niet is meegenomen.

 • Wie besluit er over de Omgevingsvisie? En wanneer?

  De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit over de Omgevingsvisie. In aanloop daar naartoe is het streven om de Omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2024 ter inzage te leggen. 

 • Welke thema’s zijn belangrijk in de Omgevingsvisie?

  Er zijn onderzoeken gedaan en studies over wat de kwaliteiten zijn van Zaanstad en wat het juist moeilijker maakt. Hier is uit gekomen dat zich 6 grote opgaven voordoen in de stad: verstedelijking, economische groei, kansengelijkheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.

 • Wat is er gebeurd tussen het moment dat inwoners al mochten meedenken (2019/2020) en nu? Waarom hebben we niks meer gehoord?

  De inbreng is opgeschreven en gebruikt voor de Omgevingsvisie. Tijdens de coronaperiode zijn er geen nieuwe bijeenkomsten gehouden. Er zijn wel veel gesprekken geweest in de wijken over ontwikkeling van die wijken en wat bewoners en anderen daarvan vinden. Wat daar besproken is wordt ook meegenomen in de Omgevingsvisie.

 • Waar kan ik een vraag stellen of mijn mening of een tip geven?

  U kunt een mail sturen naar omgevingsvisie2040@zaanstad.nl. Deze komt dan terecht bij de juiste mensen. Voordat de Omgevingsvisie ter inzage komt, is er geen inspraakmoment meer.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Staat uw vraag hier niet tussen? Of heeft u een opmerking  of suggestie of wilt u iets anders kwijt? Stuur dan een  e-mail naar omgevingsvisie2040@zaanstad.nl

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl