Mijlpaal Verordening fysieke leefomgeving

Na een interactief en kennisintensief traject is er een belangrijke mijlpaal bereikt: Zaanstad heeft de eerste tranche van de concept Verordening Fysieke Leefomgeving vrijgegeven voor informele, professionele consultatie.

Momenteel zijn de regels over de fysieke leefomgeving verspreid over een groot aantal Verordeningen. Onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, worden al deze regels opgenomen in het Omgevingsplan, zodat de gebruiker op één plek alle regels kan vinden die voor zijn of haar fysieke leefomgeving belangrijk zijn.

Bij aanvang van het omvangrijke project zijn er 16 verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving geselecteerd. Deze verordeningen zijn geanalyseerd en de regels die gaan over de fysieke leefomgeving worden stap voor stap samengebracht tot één verordening: de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad, waarbij de regels actueel en eenduidig worden gemaakt en onderling geharmoniseerd.

In de eerste tranche is een structuur gemaakt voor de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad en vervolgens zijn 6 verordeningen opgenomen. Hiervoor is de afgelopen periode een informele, ambtelijke consultatieronde gehouden. Dat wil zeggen dat onze gemeentelijke collega’s, de ketenpartners en (juridische) experts van onder andere de VNG, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en zijn gevraagd zich over de inhoud van de verordening te buigen om deze verder te verbeteren. Ook is professor Konijnenbelt om een reactie gevraagd.

De consultatieronde is inmiddels gesloten. De ontvangen reacties worden beoordeeld en zo nodig, verwerkt in de verordening. Deze input is zeer waardevol en helpt ons om betere en slimmere regels te maken en zo stappen te zetten richting een andere manier van samenwerken en regelen.
De beoogde inwerkingtreding van de verordening is na besluitvorming begin 2020.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl