Projectgroep 'Het Zaans omgevingsplan'

De projectgroep ‘Het Zaans omgevingsplan’ werkt aan de omzetting van het ‘tijdelijk’ omgevingsplan naar het Zaans omgevingsplan.

De projectgroep ‘Het Zaans omgevingsplan’ werkt aan de omzetting van het ‘tijdelijk’ omgevingsplan naar het Zaans omgevingsplan. Zij kijken naar wat er nodig is om vanaf 2022 onze bestemmingsplannen om te zetten naar het Zaans omgevingsplan. Welk gebied doen we eerst? Welke onderwerpen pakken we het eerst op? Hoe brengen we de basis op orde? Hoe houden we ruimte voor initiatieven? En hoe houden we iedereen betrokken?

Wie werken er aan het Zaans omgevingsplan?

Alle collega’s van de afdeling Omgevingsplannen. Met hulp van vakspecialisten, de collega’s van de omgevingsvisie, de Griffie, van de afdelingen Kennis, Duurzaamheid, Vergunningen, Advies &Toezicht en Handhaving. Maar ook vragen we andere ketenpartners om mee te denken/advies te geven, zoals de GGD, de veiligheidsregio en het hoogheemraadschap. Daarnaast overleggen we met collega’s in het land en met  de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De voorbereidende projectgroep bestaat uit medewerkers van:

  • de afdeling Advies &Toezicht;
  • de afdeling Handhaving;
  • de afdeling Vergunningen;
  • de Omgevingsdienst:
  • de afdeling Communicatie; 
  • de afdeling Omgevingsplannen.

De Stuurgroep bestaat uit:

  • afdelingshoofd Vergunningen;
  • afdelingshoofd Omgevingsplannen;
  • afdelingshoofd Visiespecialisten, tevens programmamanager Omgevingswet;
  • afdelingshoofd Gebruikstoezicht (Handhaving).

Zij houden de afdelings- en organisatiebelangen in de gaten.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl