Blog Nan Broeders

Foto Nan Broeders procesadviseur bij gemeente ZaanstadNan Broeders is adviseur ketensamenwerking en lid van het kernteam Omgevingsvisie

TOGETHER(E)

Het werken in de geest van de Omgevingswet vraagt een andere rol van inwoners, smaakmakers, bedrijven, alle smaken van de overheid en daarbinnen in alle gelederen. Wat kernwoorden hierin: integraal, samenhangend, participatief. Allemaal snel uit te spreken woorden. De betekenis van deze woorden is niet snel uitgesproken. We geven allemaal andere woorden aan WAT het betekent en we geven allemaal een andere invulling aan het HOE.

De grootste uitdaging in het samenwerken is het vinden van een gezamenlijke taal en een gezamenlijk beeld.

Dit is een zoektocht die veel tijd kost. Kan dit efficiënter? Ja natuurlijk. We houden onze eigen taal en invulling en we kiezen allen onze eigen koers. Alleen! Bereiken we dan het WAAROM we het doen? Integraal, samenhangend en participatief werken in de geest van de Omgevingswet? Grote kans van niet. En waarom laten we het dan niet zoals het is?

Even terug naar de reden van de totstandkoming van de Omgevingswet: sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief. In Zaanstad vertaald in gebied en gebruiker centraal.

De vraag dan nog een keer: Kan dit efficiënter? Ja natuurlijk, maar het effect is dan nihil.

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.

Lees ook de andere blogs

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl