Participatie bij initiatieven

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die wet onderstreept het belang van participatie: het betrekken van anderen bij je plannen. Wanneer je na 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, wordt ook participatie meegewogen. We kijken naar: wie u heeft betrokken, hoe u ze heeft betrokken en wat u met de resultaten heeft gedaan. Op deze pagina leest u wat wanneer er participatie wordt verwacht, hoe uitgebreid en hoe u dat kunt organiseren.

Betrek de omgeving

Plannen maak je niet alleen. Een sterk plan is geven en nemen. Wees eerlijk en duidelijk over uw plan en betrek uw omgeving erbij. Breng de verschillende belangen van buren, ondernemers, buurtverenigingen, instellingen, belangenorganisaties of overheid in beeld. Door het organiseren van deze participatie, kan uw plan meer draagvlak krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat er sneller een besluit wordt genomen bij de aanvraag voor een vergunning. Participatie is echter niet altijd verplicht. Ook kan het bijvoorbeeld alleen gaan om informeren van uw buren. Niet alle participatieprocessen hoeven groot en uitgebreid.

Participatie helpt bij het vergunproces, maar is geen garantie dat u een vergunning krijgt. Dat hangt namelijk ook af van technische eisen, regels en wetten, zoals bestemmingsplannen (per 1 januari 2024 omgevingsplan). Daarnaast blijven de mogelijkheden van bezwaar en beroep altijd bestaan.

Heeft u geen participatie georganiseerd, maar raakt uw plan wel anderen? Dan kunnen we u adviseren om alsnog de (directe) omgeving te infomeren of belangen op te halen. U kunt ervoor kiezen geen participatie te organiseren. Het is immers niet verplicht. Dat zou wel tot gevolg kunnen hebben dat er bezwaar- en/of beroepsprocedures worden gestart.

De komende jaren stellen we ook een Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsprogramma(‘s) vast. Ook daarbij organiseren we participatie. We informeren inwoners op tijd over die participatietrajecten. En als we een besluit nemen, dan laten we weten hoe we de omgeving hebben betrokken en wat we met de resultaten hebben gedaan.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl