Fase 2: Dromen, scenario's en rol overheid

Op deze pagina vindt u de belangrijkste opbrengsten uit deze fase.

Uitkomsten dromen & dilemma's

Wat vinden bewoners belangrijk voor de toekomst van de stad? We vroegen hen naar hun dromen en nachtmerries voor 2040. Via een dilemmaspel kregen we bovendien een beeld van hetgeen mensen echt belangrijk vinden als ze moeten kiezen. Via het spel en via projecten op scholen hoorden we ook wat jongeren belangrijk vinden. Zij zijn immers de toekomstige bewoners. In totaal hoorden we van 1200 mensen wat ze belangrijk vinden, waar ze van dromen en waar ze bang voor zijn. Ruim een kwart daarvan was jonger dan 25 jaar.

De dromen en dilemma's zijn opgehaald om bij te dragen aan de Zaanse Omgevingsvisie 2040. Deze visie wordt op dit moment ontwikkeld en zal eind 2020 klaar zijn. In die visie is op hoofdlijnen vastgelegd hoe Zaanstad er in 2040 uit komt te zien.

Hieronder staat een korte samenvatting van de uitkomsten of download het document:  Dromen over Zaanstad 2040 - participatie omgevingsvisie.pdf

Grote betrokkenheid bij Zaankanters als het gaat om de toekomst van Zaanstad:  Lees hier de blog van wethouder Hans Krieger

Dromen

Zaankanters dromen van een groene stad met veel bomen, parken en bloemen. Dat is het meest in het oog springende antwoord op de vraag 'Als ik droom van Zaanstad in 2040, dan zie ik...'. Die vraag legden we via kaartjes in buurthuizen, bibliotheken en de hal van het stadhuis voor aan inwoners. Ook konden inwoners hun nachtmerrie opschrijven. De top 5 van belangrijkste dromen en nachtmerries staan hiernaast. 

Jongeren
Op drie scholen deelden jongeren hun toekomstdromen met ons via schoolprojecten. Een 5 vwo-klas van het St. MichaĆ«l College maakte zelf een Omgevingsvisie en onderzocht hoe leeftijdgenoten de toekomst zagen. Een 1 vmbo-klas van het Trias college maakte een maquette van een wijk en groep 8 van de Herman Gorter basisschool werkte in groepjes aan de inrichting van hun droomwijk.  Op basis hiervan ontstond een beeld van wat jongeren belangrijk vinden. Deze woordenwolk geeft daarvan een beeld.

Dromen


1. Groen
2. Wonen
3. Duurzaamheid
4. Solidair & divers
5. Saamhorigheid


Nachtmerries


1. Alles is volgebouwd
2. Omgangsvormen zijn verhard
3. Te weinig woningen
4. Geen groen meer
5. Oprukkend Amsterdam

Dilemma's

Tussen half december 2018 en half januari 2019 speelden 880 mensen het online dilemmaspel. Bijna de helft daarvan vindt duurzaamheid een van de belangrijkste thema's voor de toekomst. In het spel ging het om de onderlinge waardering voor de zes thema's waar we als gemeente mee te maken krijgen in de toekomst. Dit zijn: verstedelijking, duurzaamheid, kansengelijkheid, gezondheid, economie en veiligheid. Op basis van het spel scoren gezondheid, veiligheid en duurzaamheid nagenoeg gelijk. De spelers konden ook aangeven wat zij zelf de twee belangrijkste onderwerpen vinden. Daarin eindigde duurzaamheid overtuigend aan kop. Daarnaast scoort verstedelijking hoog bij bewoners ouder dan 25 jaar en vinden jongeren juist kansengelijkheid belangrijker.


Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl